کلون نباش (قسمت دوم)

712

در کلون نباش با سعید و سپهر به بررسی بازی‌های ایرانی که از روی همتایان خارجی خود ساخته شده‌اند می‌پردازیم. کلون نباش ۲ بازی فره ایزدی و شباهت‌های آن به یک بازی خارجی موفق را بررسی می‌کند.

بازینامه 72 دنبال کننده

glassofdooq

4 روز پیش
you suck
pixel