سوره انشقاق راه عاشورایی شدن

157
در جلسه سوم برنامه های دهه محرم هیات قرآن و ولایت استاد حسین صبوحی با بیان نظام منسجم سوره انشقاق بیان می کند که راه عاشورایی شدن از فهم هماهنگ قرآن می گذرد و تفاوت یاران امام با یزیدیان در فهم درست قرآن است. این سخنرانی در شب سوم دهه محرم 1400 در روستای کرمجگان شهرستان کهک قم انجام شده است.
pixel