تیتر یک روزنامه صبح نو 6 آبان 1397

121
ادیو برلین در سی ام آبان ماه 1318 پخش فارسی خود را آغاز کرد. رادیو برلین اولین رسانه خارجی است که به قصد تاثیرگذاری بر جامعه ایرانی برنامه های خود را به زبان فارسی پخش کرده است. آن روزها آلمان ها جنگ جهانی دوم را در اروپا آغاز کرده بودند و همراه کردن دولت و ملت ایران برایشان اهمیت زیادی داشت. خیلی نگذشت که رادیو بی بی سی هم برنامه های فارسی خود را آغاز کرد. انگلیسی ها همان زمان که برای خارج کردن نیروهایشان از دانکرک می جنگیدند تلاش می کردند
pixel