فین تک چیست؟

1,151

بسیاری هنوز نمی دانند فین تک چیست. هیچ اشکالی ندارد. واقعیت این است که هنوز خیلی از مدیران ارشد بانکداری در ایران و جهان نمی دانند فین تک چیست. مهم این است که الان یاد بگیریم که فین تک چیست.

راه پرداخت
راه پرداخت 474 دنبال کننده