قطعه بال سیاوش کامکار

2,815

قطعه بال ساخته سیاوش کامکار این تصاویر همراهی کننده موسیقی هستند و شما را به شنیدن موسیقی به همراه دیدن غروب زیبا همین شبی را که سپری میکنیم دعوت میکنم . سنتور سیاوش کامکار سازنده ساز اقای غفار پور به نام تهمتن تنبک مرتضی مومنیان تنظیم : سیاوش کامکار ضبط 1393 زمستان