چگونه درپورتال مشتریان فراگستر یک تیکت پشتیبانی ثبت کنم

382

در این ویدیو نحوه ثبت یک نمونه تیکت در پورتال مشتریان فراگستر را خواهید دید. دقت داشته باشید قبل از ثبت تیکت حتما در پایگاه دانش فراگستر سواتل یا خطای خود را جستجو نمایید اگر به نتیجه نرسیدید آنگاه اقدام به ثبت تیکت نمایید