واسه آبروی مردمت بجنگ....

1,122

کودکان فرشته اند به مناسبت روز جوان و نزدیک شدن به نهمین سالگرد تاسیس خانواده کودکان فرشته اند این موزیک ویدئو تقدیم شما عزیزان خیر و داوطلب که در این خانواده بزرگ سهمی داشتید