برنامه « مشاور » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 24 فروردین 99

424
11166 -"مشاور " یکشنبه (12 آوریل 2020) با موضوع گمرک به امور گمرکی و مسائل پیرامون آن اختصاص دارد و در همین خصوص از مهدی میر اشرفی معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده تا پاسخگوی پرسش هایی بینندگان محترم برنامه باشد .شماره شبکه های اجتماعی : 09108993934 /// اینستاگرام برنامه : moshaver_tv اینستاگرام شبکه جهانی جام جم : jjtvn.ir تلفن بین الملل : 0046812400444
pixel