یک نمونه از علمای اهل سنت خلفا که شیعه شد

860
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.4 هزار دنبال کننده
pixel