طراحی و تولید میز کار گروهی و میز کارام دی اف -مبلمان اداری بنکو-26100782

146

میز های کار گروهی بنکو قابلیت استفاده به صورت کار گروهی، رعایت اصول چیدمان بر اساس در معرض دید قرار گرفتن کالا برای بازدید کنندگان، استفاده از اتصالات الیت و فیتینگ در ساخت و تولید محصول،به کارگیری پایه های تراز به منظور ایستایی بهتر میز بر روی سطوح مختلف،قابلیت اتصال میزهای کنفرانس الحاقی به میز ها، قابلیت تولید در سایزهای مختلف را دارند.