درگیری مردم بحرین با مزدوران عربستانی

42
تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به رژیم آل خلیفه با دخالت نیروهای امنیتی عربستانی به خشونت کشیده شد.
pixel