سبک زندگی آزادگان در دوران اسارت

4,691
رژیم بعثی عراق قصد داشت اگر هم ما زمانی آزاد شدیم و برگشتیم، به هیچ دردی نخوریم. راهبرد حاج آقا ابوترابی این بود که جسم ما باید سالم به ایران برسد. اولین برنامه برای این کار ورزش بود و خود آقای ابوترابی جلوتر از همه این کار را می کرد.
خبرگزاری تسنیم 5.1 هزار دنبال کننده
pixel