"اوردوز" 45 | صدای درددار زانو ؟؟؟

1,392

به مرور زمان صداهایی از مفاصل شنیده می شود مخصوصا از زانوها.به طور کلی صداهایی که بدون درد هستند جای نگرانی ندارند ولی صداهایی که منشا درد دارند می بایست در اسرع وقت به متخصص مراجعه کرد.