مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار مبارزه با مواد مخدر سیاست اصلی قوه قضاییه

90

معاون دادستان اعلام کرد با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه سیاست مان در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر نیز هست.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده