قهرمانی هج روز - دور چهارم از هفته دوازدهم (پنج شنبه) مسابقات پاییز گنبد 98

1,914
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اسب هج روز با چابکسواری طاهر مرادی و مالکیت شرکت سرخدشت توانست در دور چهارم از هفته دوازدهم (پنج شنبه) مسابقات پاییز گنبد کاووس 98، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های جنتل بوی و بل فرمول به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel