روش تست زنی سریع ادبیات کنکور ۹۹ ( تکنیک بدون حفظ آرایه قرابت معنایی )

529
برای راهنمایی بیشتر و خرید بسته تست زنی کنکور ۹۹ با شماره ۲۴۲۵ ۸۰۵ ۰۹۳۶ تماس حاصل فرمایین
pixel