راهنمای هجینگ-پوشش ریسک- برای مبتدیان-A Beginner's Guide to Hedging-

128

هجینگ یا پوشش ریسک مانند بیمه است، به طور مثال بیمه مسکن، خطر و امنیت خانه شما را در برابر آتش سوزی پوشش می دهد و اگر اتفاق بدی رخ دهد، ضرر آن زیاد نخواهد بود. فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری (Investopedia) ترجمه شده در گروه تولید محتوای سپینود شرق. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021