افتتاح بیمارستان امام خمینی(ره) میانه به همت بنیاد برکت

187

بیمارستان 96 تخت خوابی برکت امام خمینی(ره) میانه افتتاح شد و به بهره برداری رسید. این بیمارستان با زیربنای 7 هزار و 800 مترمربع با اختصاص اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت، توسعه و تکمیل شده و توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تجهیز شده است.