در زمان انجام چه کارهایی نباید از دستکش ایمنی استفاده نمود.

74
اباذر 1.1 هزار دنبال‌ کننده
در این ویدئو نمایش داده می شود در زمان انجام چه کارهایی نباید از دستکش ایمنی استفاده نمود.
اباذر 1.1 هزار دنبال کننده
pixel