آموزش تزریق انسولین در شکم

5,792
در این ویدئوی کوتاه، تکنیک صحیح تزریق انسولین در شکم و محل های مناسب برای تزریق در شکم را می آموزیم.
pixel