دستگاه سرند

1,275

دستگاه سرند برای جداسازی مواد و دانه بندی آن کاربرد دارد، این نوع سرند در دو یا سه طبقه قابل طراحی و ساخت می باشد، ابعاد قسمت بارگیری 50*100 سانتیمتری بوده و توری های قرارگرفته بر روی سرند قابل تغییر بوده و بنا به نیاز و مطابق سفارش مشتری تهیه و بر روی دستگاه نصب میگردد.