اینگونه قطعا استخدام می شوید! | علیرضا غفاری

159
1. چگونه رزومه بنویسیم؟ 2. چگونه به سوالات کلیدی پاسخ دهیم؟ 3. چگونه به سوالات خرد پاسخ دهیم؟ 4. چه موقع لبخند بزنیم؟ 5. چگونه به سوالات کشنده (Killer Question) پاسخ دهیم؟ 6. سایر نکات جالب در این زمینه زمان برگزاری : 28/4/98 ساعت 9-17 | مشاوره و اطلاعات بیشتر : 84360-021 داخلی 140
رویواره 14 دنبال کننده
pixel