مستند من روحانی هستم

1,346
آگاهی 101 دنبال‌ کننده
آشنایی باشخصیت و عملکرد حسن روحانی (فریدن) قبل و بعد از انقلاب ...
آگاهی 101 دنبال کننده
pixel