قارچ‌ها: پلاستیک‌های آینده

2,851

اثرات منفی پلاستیک‌های تولید شده توسط انسان روی طبیعت، روز به روز در حال افزایش هستند. اکنون جایگزینی مناسب برای پلاستیک‌ها در دسترس انسان قرار دارد: قارچ‌ها.