خوش آمد گویی بیل گیتس به نادلا به عنوان مدیرعامل

433

بیل گیتس انتصاب نادلا به عنوان مدیرعامل جدید را تبریک می گوید.

وینفون
وینفون 876 دنبال کننده