درمان اختلال وسواس موکنی

397

اختلال وسواس موکنی یا تریکوتیلومانیا یکی از درمان های سخت روانشناسی است که برای درمان آن باید همزمان از چند راه استفاده شود. در این کلیپ دو مورد از درمان های وسواس موکنی توصیح داده می شود که بدون دارو و عوارض جانبی است و در کلینیک روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر انجام می شود.