الگوی رشد و توسعه بازی های شناختی در زیست بوم فن آوری ایران، کاوه یزدی فرد

96
صحبت های کاوه یزدی فرد، کارشناسی ارشد رشته MBA در دانشگاه لین شوپینگ سوئد و مشاور استراتژی نوآوری، پیرامون چالش بازی سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel