الگوی رشد و توسعه بازی های شناختی در زیست بوم فن آوری ایران، کاوه یزدی فرد

117
Cognotech 33 دنبال‌ کننده
صحبت های کاوه یزدی فرد، کارشناسی ارشد رشته MBA در دانشگاه لین شوپینگ سوئد و مشاور استراتژی نوآوری، پیرامون چالش بازی سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 33 دنبال کننده
pixel