استاد رائفی پور « حاج قاسم رو وقتی زدن که... »

4,643

سخنرانی استاد رائفی پور « تحلیل شهادت سردار سلیمانی » - 18دی98 در تهران در لینک داده شده به صورت کامل ببینید. || https://www.aparat.com/v/c4TFL

یا مهدی(عج) 13.9 هزار دنبال کننده

fardinrajaby1349

2 ماه پیش
سلام،درهوش ودرایت استادرائفی پورشکی نیست،ولی نمیدانم چرااستادباصلی ترین حیله دشمن،آنهم بعدفتنه۸۸که بازبسیج واردکارزارشدوبعدازآنکه ایندولت برویکارآمدبسیج وهزاران گردان آماده که هرماه مانورمنظم داشتن همراه کلی پایگاه بسیج درادارات وشرکتهاوکارخانجات ومحلات راتضعیف وتعطیلکردن وپشت بندش حمله بجنگل،زمینها،منابع،قاچاق همه جوره،احتکار،آشوب،فسادهای کلان ودلال بازی هاورشدوپیدایش سلطانهای سکه،موز،مس وآهن و...تاکاربجایی رسیدکه بسیج رابروستاهافرستادن راچیزی ازاین حیله وفتنه دشمن استادبمیان نیاوردچون بسیج بازوی سپاه بودودشمن بسیج راکه تضعیفکردسراغ سپاه رفت واگراعتراضات وهشدارهای دلسوزان وزنگ خطررابصدادرآوردن بعضی نبودخبربحضرت آقانمیرسیدوالآن همین بسیج سازندگیهم نبود.خیلی ازمدیران حتی درکارهای نظامی بسیجیان رزمی وهوشیاررامانع امیال خودمیدیدن ومحاله حتی درکشورهای امن وامان چنین نیروییکه حضرت امام ره میفرمودبایدبیست میلیونی شودراآنهم مفت ومجانی،گروهی اگرنیت بدی ندارن بیان وآنرامنحل یاتضعیفکنن که هنوزکسی آنراگردن نگرفته وفقط بعضی گفتن این یک اشتباه سهوی بوده.

ناشناس

2 ماه پیش
عقده هاشون و حالا دارن تو خیابون خالی میکنن... جالبه در نظر اینا میلیون ها ادم هیچ حساب میشن چند نفر اوباش خودشون میلیون ها نفر حساب میشن! چرا انقدر مضحکن؟

روح وریحان

2 ماه پیش
هر کجا ما در برابر آمریکا کوتاه اومدیم اینا جری تر شدن و جرات عرض اندام پیدا کردن وهرکجا مقتدرانه عمل شد اینا عقب رفتن من این رو فهمیدم و مردم هم فهمیدن دیپلماسی خنده نفهمید

halhava111

2 ماه پیش
به نظر من برجام عامل مهمی در وقاحت آمریکا در ترور سردار سلیمانی بود

NOOB

2 ماه پیش
دوستان ظاهرا برنامه ی جدید دشمن روی سرداران ما تنظیم شده و حالا با سبک جدیدی از ترور روبه رو شدیم ! #ترور_رسانه_ای #سردار_حاجی_زاده_ایران_درکنارتوست
pixel