یادگیری مدیریت خشم و عصبانیت

172

بسیاری از ما با عصبانیت و خشم آسیب هایی به روابط خود زده ایم. در این مجموعه آموزش تکنیک های مدیریت خشم را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. عنوان اصلی :... دانلود نسخه کامل این آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=102817

farinmedia
farinmedia 152 دنبال کننده