داستان جراحی بینی اسمرالدا (جدید)

49,179

این فیلم، داستان دختری به نام اسمرالدا، از کشور اسپانیا را روایت می کند که برای انجام جراحی بینی نزد دکتر حسنانی، به ایران سفر می کند.

pixel