مستند درد اسکات | نژادپرستی علیه سیاه پوستان در آمریکا

609

"مستند درد اسکات" تصویری واقع گرایانه از جامعه آمریکا را به نمایش می گذارد که تبعیض و نابرابری، هنوز حرف اول را در آن می زند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4TS