بخیه زن اتوماتیک

1,949

این بازوی بخیه زن پیشرفته با قابلیت کنترل آسان و درجات آزادی مختلف کار جراحی و بخیه زدن را راحت کرده است