نجات جان دکل بند در دهدشت

507

شبکه یک- 29 فروردین 98- 14:00| دکل بند در دهدشت که در ارتفاع یکی از این دکل ها گرفتار شده بود، نجات یافت.

پایشگری
پایشگری 974 دنبال کننده