فوق تخصص گوارش و کبد : نفخ شکم و سندروم روده ی تحریک پذیر IBS قسمت اول

272
272 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد _ آندوسگوپی دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضوهیات علمی دانشگاه

pixel