هیجان خشم خود را مدیریت کنیم

129

خشم یکی از هیجانات طبیعی است که در برابر عوامل استرس‌زا، خطرها و تهدیدها بروز می‌کند.در این دوره آموزشی یاد می‌گیریم که چطور از بروز رفتارهای پر‌خاشگرانه اجتناب کنیم و بتوانیم این هیجان را کنترل و مدیریت کنیم. برای مشاهده دوره های آموزشی نیکزی به سایت ما سر بزنید. www.nikzee.com

نیکزی
نیکزی 28 دنبال کننده