علت صف فروش و صف خرید در بورس

382
bourse.guilan 13 دنبال‌ کننده
تو این بخش آموزشی سعی شده علت های رایج صف های تشکیل شده در بورس توضیح بدیم مارو دنبال کنید تا آموزش های جدید مارو ببینید
bourse.guilan 13 دنبال کننده
pixel