شرکت‌های چند ملیتی بازار دارو را بهم ریخته اند (پارت 1)

95

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: شرکت‌های چندملیتی بازار دارو را بهم ریخته اند. وی افزود: در تمام دنیا همه می‌دانند که داروی ژنریک و داروی نشان تفاوتی از لحاظ کیفیت ندارد و تنها تفاوت قیمت آن‌ها به خاطر مالکیت فکری است، اما شرکت‌های چندملیتی حتی دارو‌هایی را که دوره مالکیت فکری آن‌ها به اتمام رسیده بود با چند برابر قیمت به مردم ما تحمیل کردند و پزشکان را با تبلیغاتی تحت عنوان همایش‌ها و تبلیغات علمی با خود همراه کردند.

pharmanewstv
pharmanewstv 13 دنبال کننده