تراز کننده کاشی و سرامیک

383

خانم بادپیما 09906178170 ارسال به تمام نقاط ایران مراحل نصب به شرح زیر می باشد 1-کلیپس همتراز بین دو لبه کاشی و سرامیک و یا سنگ مجاور هم قرار داده می شود. 2-پس از قرار گیری کلیپس همتراز در لبه کاشی و سرامیک یا سنگ در کنار هم قرار داده می شوند. 3-گوه همتراز کاشی با فشار دست داخل کلیپس همتراز جای داده می شود. 4-به کمک آچار همتراز یا انبر همتراز گوه همتراز داخل کلیپس قفل شده و دو لبه نسبت به هم تراز و هم بند می شوند. . برای دریافت قیمت و خرید همتراز سرامیک با ما تماس بگیرید. .

saharbadpeyma
saharbadpeyma 4 دنبال کننده