طبیعت گردی در تالاب شادگان

640
سراخیه معروف به ونیز ایران نام یکی از روستاهای متفاوت ایران در استان خوزستان است.سراخیه تنها روستایی است که بر روی آب بنا شده است . این روستا روی تالاب شادگاه قرار دارد. http://www.farmily.ir/villages/186/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D9%87
فارمیلی 2 دنبال کننده
pixel