جراحی تومور پاروتید

697
در انتهای ویدئو عملکرد نرمال عضلات صورت دو هفته پس از جراحی را میتوانید ببینید
pixel