ارتودنسی پیشگیری با دستگاه هدگیر | دکتر مسعود داوودیان

307

زود از دست دادن دندانهای شیری ، تنگی فک و یا مثلثی بودن آن، از جمله مواردی هستند که ممکن است باعث کمبود فضای لازم برای رویش دندانهای دائمی شوند. در چنین مواردی، چنانچه بیمار در سن مناسب مراجعه کرده باشد این امکان وجود خواهد داشت که بتوان با استفاده از دستگاه هد گیر و بدون کشیدن دندان فضای لازم برای رویش دندان های دائمی را فراهم نمود. www.mihanortho.com www.dr-davoudian.com