ترسیم میدان در نقشه بومی پارسی جو

239
میدان های شهرتان را پیش از بقیه در نقشه بومی ایران ترسیم کنید... شما هم با به کارگیری این آموزش ها در کامل شدن نقشه بومی ایران مشارکت داشته باشید... مشاهده نقشه پارسی جو: map.parsijoo.irr
pixel