در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
محتوای آموزش الکترونیکی (9 ویدیو)
9 / 8
مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

1,369
رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم اقدامات و نگرشهـای افرادی كه سازمان را تشكیل میدهند. هدف رفتار سازمانی فراگیری مدیریت رفتار سازمانی و چالشهای محیط کار در جـهت : ارتقـای سطـح رفتاری مدیران و سرپرسـتان ، بهبود و توسـعه مهـارتـهای انسـانی ، افـزایش سطـح بهـره وری و انگیزش کارکـنان ، پیش بینـی و کنترل رفتـار سـازمانی اسـت.
8 ماه پیش
آموزشی
دیدگاه‌ها