در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
Loading...
محتوای آموزش الکترونیکی (6 ویدیو)
6 / 6
مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

115
رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم اقدامات و نگرشهـای افرادی كه سازمان را تشكیل میدهند. هدف رفتار سازمانی فراگیری مدیریت رفتار سازمانی و چالشهای محیط کار در جـهت : ارتقـای سطـح رفتاری مدیران و سرپرسـتان ، بهبود و توسـعه مهـارتـهای انسـانی ، افـزایش سطـح بهـره وری و انگیزش کارکـنان ، پیش بینـی و کنترل رفتـار سـازمانی اسـت.
پای صد میلیون پول وسطه!
100,000,000 و هر هفته یک‌دستگاه PlayStation4 با خرید یا تمدید اشتراک، در قرعه‌کشی‌ هفتگی یک‌دستگاه PlayStation4 و 100 میلیون پایانی شرکت کنید.
خرید اشتراک و شرکت در قرعه‌کشی
100,000,000 تومان جایزه ویژه
هر هفته 4PlayStation
دیدگاه‌ها