سکتۀ ناگهانی نماینده مجلس آلمان در زمان سخنرانی

18,358
سکته کردن نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel