توصیه های دکتر یحیی علوی پیرامون فروش حرفه ای

916
916 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

همه ی ما به نوعی سرگرم فروش هستیم: شاید بتوان گفت یکی از ساده ترین شکل های فروش، زمانی است که یک کالا را عرضه می کنیم و در مقابلش پول می گیریم. پیچیده ترین شکل ها زمانی است که اندیشه و تفکر و مدل ذهنی را عرضه می کنیم و از دیگران تایید و حمایت می طلبیم. هنر فروش یکی از کاربردی ترین و موثرترین هنر های پیشبرد اهداف کسب و کار است و با فراگرفتن تکنیک حرفه ای فروش می توان در این راه موفق بود.