فردوسی پور در مراسم امضا کتابش: لطفا شعار سیاسی ندهید

412

عادل فردوسی‌پور دیشب در نشر چشمه و مراسم امضای کتاب خود غافلگیر شد. معلوم بود دوستداران عادل به این محل می روند اما کمتر کسی توقع جمعیت انبوه را داشت.