شهر کرمان بعد از زلزله

1,455
تهران- الکوثر: مردم کرمان از همان ساعت ابتدایی وقوع زمین لرزه وحشت زده به خیابانها رفته اند. http://fa.alkawthartv.com/news/106467
2 سال پیش
pixel