آموزشگاه عکاسی دارالفنون

475
دارالفنون 90 دنبال‌ کننده

فکرمی کنم یک جمله کافی باشد،مامتخصص آموزش عکاسی هستیم.مجهزترین مرکزآموزش عکاسی که برگزار کننده چندین جشنواره مهم عکاسی،نمایشگاه حرفه ای،گالری هنرجویی،کارگاه های آموزشی تخصصی وتورهای عکاسی است وتا پایان سال ۱۳۹۵تعداد۲۱۱نفرازفارغ التحصیلانش موفق به تاسیس واحدصنفی عکاسی واخذجوازکسب شده اندو تعدادی نیزبه عنوان مدرس عکاسی مشغول به کاربوده وتعدادی هم آموزشگاه عکاسی تاسیس نموده اند. تلفن1-66573000

دارالفنون 90 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel