عجب رفت زیر اتوبوس

294
رفت زیر چرخای اتوبوس اما بلند شد راه رفت
Tnets 15 دنبال کننده

احمد ذوووووقی

9 ماه پیش
کاملا از روی سرش رد شد اما واقعا خدا بهش عمره دوباره داد
pixel